Geen categorie

Onderzoek in het plangebied | Update bestemmingsplanprocedure

Het is eind juni 2024 en hoogste tijd voor een update over Lingezicht Elst. In dit nieuwsbericht informeren wij u over het onderzoek in het plangebied, de bestemmingsplanprocedure en het vervolg. Onderzoek in het plangebiedHet explosieven onderzoek in het plangebied van Lingezicht Elst is nagenoeg afgerond. Een gedeelte van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) kon […]

Lees meer

Informatiebijeenkomst goed bezocht | Veelgestelde vragen

Op woensdagavond 24 januari 2024 vond de informatiebijeenkomst van Lingezicht Elst in zalencentrum Onder de Toren plaats. Tijdens deze avond werden omwonenden en belangstellenden over het beeldkwaliteitsplan, ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. De circa 100 bezoekers kregen de gelegenheid om de informatiepanelen van het plan te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige […]

Lees meer

Positief besluit ontwerpbestemmingsplan | Informatiebijeenkomst 24 januari 2024

Er is nieuws over nieuwbouwplan Lingezicht Elst. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het ontwerpbestemmingsplan van het nieuwbouwplan. Vandaag, donderdag 21 december 2023, is de exploitatieovereenkomst getekend. In dit nieuwsbericht informeren wij u ook over de informatiebijeenkomst die op woensdag 24 januari 2024 plaatsvindt. Lees snel verder! Belangrijke stap in de […]

Lees meer

Overeenkomst bouw 395 woningen in Elst getekend

Gemeente Overbetuwe en Jansen Bouwontwikkeling B.V. hebben op 21 december 2023 de overeenkomst van woningbouwplan Lingezicht Elst getekend. Daarmee is de bouw van maximaal 395 woningen een stap verder gekomen en kan de procedure starten die nodig is om het bestemmingsplan te wijzigen. Koop en huurWoningbouwplan Lingezicht Elst ligt ten noorden van Westeraam en ten […]

Lees meer

Prioritering Lingezicht Elst fase 2

Goed nieuws, afgelopen week heeft fase 2 van nieuwbouwplan Lingezicht Elst de prioritaire status verkregen! Het plan verbindt de wijk Westeraam en Park Lingezegen met elkaar. Langs de Linge komt een mix van huur- en koopwoningen. Fase 1, circa 200 woningen, wordt gecombineerd met fase 2, circa 175 woningen. Prioritaire status fase 2Na afronding van het […]

Lees meer

Terugkoppeling informatieavond

Informatieavond Lingezicht Elst  Om het participatieproces van Lingezicht Elst af te ronden, vond er op woensdag 31 mei 2023 een informatieavond plaats in Herenboerderij De Hucht in Elst. Tijdens het inloopmoment waren er zo’n 100 betrokkenen en geïnteresseerden aanwezig. Gedurende anderhalf uur had men de mogelijkheid om de panelen met de op basis van het participatieproces doorgevoerde […]

Lees meer

Informatieavond 31 mei 2023 en het vervolgtraject

Het stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst is inmiddels gefinaliseerd en daarmee is het moment is aangebroken om de omwonenden en geïnteresseerden in het plan uit te nodigen voor de tweede informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de vorm van een inloopavond. Tijdens de inloopavond kan men informatiepanelen bekijken die informeren over het participatieproces en het stedenbouwkundig […]

Lees meer

Derde gebiedstafelsessie

Op woensdagavond 15 februari 2023 vond de derde gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst plaats. Voor de derde keer kwam de participatiegroep van omwonenden bijeen om mee te praten en te denken over de invulling van het stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst. Dit keer waren afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare en gemeente Overbetuwe aanwezig. Ook wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder was […]

Lees meer

Onderzoeken in het plangebied

Eind februari en begin maart 2023 vindt er detectieonderzoek naar niet gesprongen explosieven in het plangebied plaats. Het detectieonderzoek heeft puur het doel om de aanwezigheid van een vermoedelijke Ontplofbare Oorlogsresten (OO) vast te stellen. Mocht er iets worden aangetroffen, dan zal er nog niets tot ontploffing worden gebracht. De vervolgstap in het proces is […]

Lees meer

Verslag tweede gebiedstafelsessie

Vandaag is het verslag van de tweede gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst gepubliceerd. De tweede gebiedstafelsessie vond op dinsdagavond 13 december 2022 plaats. In deze bijeenkomst kwam de participatiegroep samen om van gedachten te wisselen over het stedenbouwkundig plan. De projectleider en communicatiemedewerker van de gemeente Overbetuwe waren hierbij ook aanwezig. Stedenbouwkundig bureau, Buro Hofsteden, presenteerde modellen voor […]

Lees meer