Geen categorie

Prioritering Lingezicht Elst fase 2

Goed nieuws, afgelopen week heeft fase 2 van nieuwbouwplan Lingezicht Elst de prioritaire status verkregen! Het plan verbindt de wijk Westeraam en Park Lingezegen met elkaar. Langs de Linge komt een mix van huur- en koopwoningen. Fase 1, circa 200 woningen, wordt gecombineerd met fase 2, circa 175 woningen. Prioritaire status fase 2Na afronding van het […]

Lees meer

Terugkoppeling informatieavond

Informatieavond Lingezicht Elst  Om het participatieproces van Lingezicht Elst af te ronden, vond er op woensdag 31 mei 2023 een informatieavond plaats in Herenboerderij De Hucht in Elst. Tijdens het inloopmoment waren er zo’n 100 betrokkenen en geïnteresseerden aanwezig. Gedurende anderhalf uur had men de mogelijkheid om de panelen met de op basis van het participatieproces doorgevoerde […]

Lees meer

Informatieavond 31 mei 2023 en het vervolgtraject

Het stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst is inmiddels gefinaliseerd en daarmee is het moment is aangebroken om de omwonenden en geïnteresseerden in het plan uit te nodigen voor de tweede informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de vorm van een inloopavond. Tijdens de inloopavond kan men informatiepanelen bekijken die informeren over het participatieproces en het stedenbouwkundig […]

Lees meer

Derde gebiedstafelsessie

Op woensdagavond 15 februari 2023 vond de derde gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst plaats. Voor de derde keer kwam de participatiegroep van omwonenden bijeen om mee te praten en te denken over de invulling van het stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst. Dit keer waren afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare en gemeente Overbetuwe aanwezig. Ook wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder was […]

Lees meer

Onderzoeken in het plangebied

Eind februari en begin maart 2023 vindt er detectieonderzoek naar niet gesprongen explosieven in het plangebied plaats. Het detectieonderzoek heeft puur het doel om de aanwezigheid van een vermoedelijke Ontplofbare Oorlogsresten (OO) vast te stellen. Mocht er iets worden aangetroffen, dan zal er nog niets tot ontploffing worden gebracht. De vervolgstap in het proces is […]

Lees meer

Verslag tweede gebiedstafelsessie

Vandaag is het verslag van de tweede gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst gepubliceerd. De tweede gebiedstafelsessie vond op dinsdagavond 13 december 2022 plaats. In deze bijeenkomst kwam de participatiegroep samen om van gedachten te wisselen over het stedenbouwkundig plan. De projectleider en communicatiemedewerker van de gemeente Overbetuwe waren hierbij ook aanwezig. Stedenbouwkundig bureau, Buro Hofsteden, presenteerde modellen voor […]

Lees meer

Tweede sessie met de participatiegroep

Op dinsdagavond 13 december 2022 vond de tweede gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst plaats. In deze bijeenkomst kwam een groep van circa 25 betrokkenen, omwonenden en afgevaardigden van gemeente Overbetuwe, bijeen. Aan de hand van modellen voor het westelijk, midden en oostelijk deel zijn door stedenbouwkundig bureau, Buro Hofsteden, aanpassingen ten opzichte van de eerste gebiedstafelsessie gepresenteerd. De […]

Lees meer

Verslag van de eerste gebiedstafelsessie

Op dinsdagavond 15 november 2022 zijn de participatiebijeenkomsten gestart met de eerste gebiedstafelsessie voor Lingezicht Elst. Een groep van circa 30 betrokkenen, omwonenden en afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, Foreest Groen Consult (adviseur flora en fauna), verkeersdeskundig bureau Goudappel, woningcorporatie Vivare en gemeente Overbetuwe, kwam bijeen om mee te praten en te denken over de invulling van […]

Lees meer

Participatieplan op parolo gedeeld

Op dinsdag 8 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe ingestemd met het participatieplan van Lingezicht Elst. Het participatieplan is diezelfde dag nog op het parolo platform gepubliceerd. Via parolo worden de documenten van Lingezicht Elst online met de geïnteresseerden gedeeld. In het platform worden betrokkenen gedurende het participatietraject voorzien van belangrijke […]

Lees meer

Beeldverslag gebiedswandeling gepubliceerd

Het participatieproces van Lingezicht Elst is nog in volle gang. Samen met de gemeente Overbetuwe wordt er gewerkt aan het finaliseren van het participatieplan. Daarna kunnen wij daadwerkelijk van start gaan met de gebiedstafelsessies. Inmiddels is het beeldverslag van de gebiedswandeling van Lingezicht Elst afgerond en vanaf vandaag is dit verslag op het parolo informatieplatform te vinden. Via dit platform worden […]

Lees meer