Positief besluit ontwerpbestemmingsplan | Informatiebijeenkomst 24 januari 2024

21/12/2023

Er is nieuws over nieuwbouwplan Lingezicht Elst. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het ontwerpbestemmingsplan van het nieuwbouwplan. Vandaag, donderdag 21 december 2023, is de exploitatieovereenkomst getekend. In dit nieuwsbericht informeren wij u ook over de informatiebijeenkomst die op woensdag 24 januari 2024 plaatsvindt. Lees snel verder!

Belangrijke stap in de ontwikkeling
Plan Lingezicht Elst bevindt zich ten noorden van Westeraam en ten zuiden van De Linge in Elst en voorziet in de realisatie van maximaal 395 woningen en appartementen. Het plan bestaat uit een variatie van huur- en koopwoningen en verschillende woningtypen: vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, hoek- en tussenwoningen en appartementen. Er wordt een woonwijk met veel groen gerealiseerd. Het nieuwbouwplan sluit landschappelijk aan op Park Lingezegen. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, zal de huidige agrarische bestemming moeten worden gewijzigd naar een woonbestemming.
Inmiddels is er een belangrijke stap in de ontwikkeling gezet: op dinsdag 19 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het ontwerpbestemmingsplan van Lingezicht Elst. De bestemmingsplanprocedure zal nu worden opgestart. Vandaag, donderdag 21 december 2023, ondertekenden wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder, namens de gemeente Overbetuwe, en directeur Jeroen Jeukens, namens Jansen Bouwontwikkeling, de exploitatieovereenkomst van Lingezicht Elst. In de overeenkomst staan de afspraken over onder meer het aantal woningen, het soort woningen (huur of koop) en de planning. Lees hier meer over de ondertekening van de exploitatieovereenkomst

Start bestemmingsplanprocedure
Het bestemmingsplan ligt vanaf 27 december a.s. voor een periode van zes weken ter inzage. Daarbij heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. De aankondiging over de terinzagelegging wordt gepubliceerd in Hét Gemeente Nieuws en de stukken worden geplaatst op www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij verwachten het bestemmingsplan in de eerste helft van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. 

Informatiebijeenkomst
Om omwonenden, betrokkenen en belangstellenden tijdens de terinzagelegging over de bestemmingsplanprocedure te informeren, organiseren wij op woensdag 24 januari 2024 een bijeenkomst in de vorm van een inloopmoment. Wij laten u dan enkele panelen met beelden van het stedenbouwkundig plan, het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zien en u kunt vragen aan de stedenbouwkundige van Buro Hofsteden, de verkeerskundige van Goudappel en ons stellen. Er is op dat moment nog geen informatie beschikbaar over de verkoop of verhuur van de woningen en appartementen. U bent tussen 19.00-20.30 uur van harte welkom bij zalencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34 in Elst.