Plan Lingezicht Elst

Elst is volop in ontwikkeling, ook op het gebied van woningbouw. Jansen Bouwontwikkeling, zelfstandige woningbouw projectontwikkelaar uit Wijchen, is eigenaar van de gronden in het gebied tussen de 1e Weteringsewal en de Ceintuurbaan en in het verlengde van de Regenboog en Legioen. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Overbetuwe om op deze locatie woningen te gaan ontwikkelen. Begin oktober 2021 is het verzoek prioritering woningbouw door de gemeente positief gehonoreerd. Dit betekent dat de planontwikkeling voor Lingezicht Elst van start kan gaan.

De concept visie voor plan Lingezicht Elst verbeeldt de ruimtelijke visie op de locatie, gezien vanuit stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch oogpunt. De locatie is bijzonder; gelegen aan de zuidzijde van de Linge, ten noorden van de wijk Westeraam en in de directe nabijheid van Park Lingezegen. De locatie biedt een unieke kans om het Park Lingezegen als het ware ‘over de Linge te trekken’ en een verbinding te maken tussen Park Lingezegen (deel Waterrijk) en het woongebied aan de noordzijde van de kern Elst (Westeraam). Op deze manier vormt de Linge niet langer een ruimtelijke scheiding / barrière, maar juist een verbindend element. De concept visie is verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en er heeft een participatieproces voor direct omwonenden en belanghebbenden plaatsgevonden om hun te informeren en ideeën uit te wisselen. Lees de veelgestelde vragen en het laatste nieuws voor meer informatie over plan Lingezicht Elst.

Heeft u vragen? Mail dan gerust naar interesse@jansenbouwontwikkeling.nl. Wilt u de laatste informatie van het project ontvangen? Schrijf u dan in voor het ontvangen van de nieuwsbrieven!

Inschrijven