Participatie

Participatietraject omwonenden en belanghebbenden
Als projectontwikkelaar gaan wij graag in gesprek met omwonenden en belanghebbenden van een woningbouwproject. Op donderdag 17 maart 2022 organiseerden wij een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en belanghebbenden. De stedenbouwkundige visie van Buro Hofsteden, ontwerpbureau voor zowel stedenbouwkundige als landschapsarchitectonische opgaven, stond in het programma van de bijeenkomst centraal. In deze visie staat hoe plan Lingezicht Elst er in grote lijnen uit komt te zien. In de bijeenkomst is tevens aangegeven hoe het participatietraject verder verloopt. Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst van 17 maart 2022.

In navolging van deze eerste informatiebijeenkomst zijn wij in gesprek gegaan met omwonenden en belanghebbenden over de verdere invulling van het stedenbouwkundig plan. Zo zijn we uiteindelijk tot een definitief plan gekomen. Wij formeerden een participatiegroep, die als klankbord fungeerde, met het doel het stedenbouwkundig plan in de eerste helft van 2023 af te kunnen ronden. Na afronding van het stedenbouwkundig plan vond er op 31 mei 2023 een tweede informatiebijeenkomst plaats waarin wij het plan presenteerden. Daarna zijn wij gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Op de nieuws pagina van deze website leest u meer over het participatietraject.