Participatie

Participatietraject omwonenden en belanghebbenden

Als projectontwikkelaar gaan wij graag in gesprek met omwonenden en belanghebbenden van een woningbouwproject. Op donderdag 17 maart 2022 organiseerden wij een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en belanghebbenden. De stedenbouwkundige visie van Buro Hofsteden, ontwerpbureau voor zowel stedenbouwkundige als landschapsarchitectonische opgaven, stond in het programma van de bijeenkomst centraal. In deze visie staat hoe plan Lingezicht Elst er in grote lijnen uit komt te zien. In de bijeenkomst is tevens aangegeven hoe het participatietraject verder verloopt. Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst van 17 maart jl.

Inmiddels zijn alle door de bewoners gestelde vragen en de antwoorden daarop in een tabel per onderwerp samengevat. In het te downloaden document ‘Lingezicht Elst Q&A informatiebijeenkomst 17-3-2022‘ vindt u de vragen in kolom Q (Vragen) en de antwoorden van de initiatiefnemer en de stedenbouwkundige ernaast in kolom A (Antwoorden).

Vervolg

In navolging van de eerste informatiebijeenkomst gaan wij in gesprek met omwonenden en belanghebbenden over de verdere invulling van het stedenbouwkundig plan. Zo komen we tot een definitief plan. Wij formeren een participatiegroep die als klankbord fungeert met het doel om het stedenbouwkundig plan in het eerste kwartaal van 2023 af te kunnen ronden. Na afronding van het stedenbouwkundig plan wordt er een tweede informatiebijeenkomst gepland waarin wij het plan presenteren. Daarna starten wij met het opstellen van het bestemmingsplan. Op de Nieuws pagina van deze website leest u meer over het participatietraject en zo kunt u het traject volgen.