Prioritering Lingezicht Elst fase 2

29/08/2023

Goed nieuws, afgelopen week heeft fase 2 van nieuwbouwplan Lingezicht Elst de prioritaire status verkregen! Het plan verbindt de wijk Westeraam en Park Lingezegen met elkaar. Langs de Linge komt een mix van huur- en koopwoningen. Fase 1, circa 200 woningen, wordt gecombineerd met fase 2, circa 175 woningen.

Prioritaire status fase 2
Na afronding van het participatietraject en het stedenbouwkundig plan voor Lingezicht Elst fase 1 en fase 2 is er bij de gemeente Overbetuwe een verzoek ingediend voor de prioritering van fase 2. Dit verzoek is door de gemeente vorige week positief gehonoreerd! Daarmee heeft Lingezicht Elst fase 2 nu ook de prioritaire status. De prioritaire status houdt in dat de gemeente Overbetuwe Jansen Bouwontwikkeling helpt bij de uitwerking van de plannen, met de ambitie om in 2026 te starten met de bouw. Daarbij brengt de gemeente bijvoorbeeld de maatregelen in beeld die nodig zijn voor aansluiting op het stroomnet.
Lees meer over de prioritering >>

Groot deel betaalbare woningen
De woningen van fase 2 sluiten aan op de woningen van fase 1. Van de 175 woningen wordt twee derde in het betaalbare segment gebouwd, 30% hiervan betreft een sociale huurwoning.

Afbeelding stedenbouwkundig plan Lingezicht Elst fase 1 en fase 2 d.d. 31 mei 2023

Hoe gaat het nu verder?
Het vervolgproces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • De procesafspraken met de gemeente worden vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.
  • Samen met de gemeente wordt het bestemmingsplan voor het totale plangebied opgesteld. Het uitgangspunt is dat het bestemmingsplan dit jaar nog in procedure wordt gebracht.
  • Het vastgestelde stedenbouwkundig plan wordt verder uitgewerkt naar een inrichtingsplan.

Het streven is om zowel het bestemmingsplan als het inrichtingsplan in het vierde kwartaal van 2023 te hebben uitgewerkt. Tijdens de ter visie legging van het bestemmingsplan wordt er eveneens een informatiebijeenkomst georganiseerd. Als daar meer over bekend is, versturen wij weer een nieuwsbrief.
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrieven >>

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Balkenplanning-31-8-2023-1024x637.png