Terugkoppeling informatieavond

12/06/2023

Informatieavond Lingezicht Elst  
Om het participatieproces van Lingezicht Elst af te ronden, vond er op woensdag 31 mei 2023 een informatieavond plaats in Herenboerderij De Hucht in Elst. Tijdens het inloopmoment waren er zo’n 100 betrokkenen en geïnteresseerden aanwezig. Gedurende anderhalf uur had men de mogelijkheid om de panelen met de op basis van het participatieproces doorgevoerde wijzigingen in het stedenbouwkundig plan te bekijken. Ook was er een presentatie over het participatieproces te zien en kon men de flyer met het huidige stedenbouwkundig plan meenemen. Uiteraard was er de gelegenheid om vragen te stellen en een reactie te geven aan onder meer de ontwikkelaar, stedenbouwkundige, gemeente en verkeerskundige. Wij bedanken de aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage aan het participatieproces van Lingezicht Elst

Panelen en presentatie op Parolo gepubliceerd
De panelen en de presentatie van de informatieavond zijn inmiddels op Parolo* terug te vinden. Voor een optimale weergave van de stukken adviseren wij u om via een desktop op Parolo in te loggen (niet via de iPad of een mobiele telefoon).
*Heeft u nog geen Parolo account? U kunt een Parolo account aanmaken om de ontwikkelingen van Lingezicht Elst te volgen en op stukken te reageren. De projectomgeving is toegankelijk door een ‘Planvolger’ account aan te maken op www.parolo.nl.  Het projectnummer is 26802.

Meest gestelde vragen
De vragen die tijdens de informatieavond het meest gesteld zijn, betroffen het aantal en type woningen, de bouwhoogte van de appartementengebouwen, de verkoopprijzen en de verkoopplanning. 
– Het huidige stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst bevat circa 375 nieuwbouwwoningen.
– Het plan bevat een mix van sociale, midden en vrije sector huurappartementen en -woningen en vrije sector koopappartementen en -woningen in diverse typen en prijscategorieën, zoals hoek- en tussenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Deze woningen bevinden zich verspreid over het plan. 
– Het appartementengebouw in het westelijke deel van het plangebied bestaat uit 5 bouwlagen, met op de begane grond een combinatie van appartementen en maatschappelijke (medische) voorziening. De invulling van deze voorziening is nu nog niet bekend. 
– Het appartementencomplex In het oostelijk deel van het plangebied bestaat uit twee geschakelde gebouwdelen, waarbij het noordoostelijke deel 5 bouwlagen heeft en het zuidoostelijke deel 4 woonlagen met daar onder een deels boven het maaiveld gelegen parkeergelegenheid.
– Zowel de verkoop- als de verhuurprijzen zijn nog niet bekend. De bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding en de procedure heeft naar verwachting een doorlooptijd van één jaar. Pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen de eerste woningen worden aangeboden. De woningen zullen gefaseerd worden aangeboden en gerealiseerd. 
– Als de bestemmingsplanprocedure voorspoedig verloopt, zal rond de zomer van 2024 met de verkoop worden gestart. Via de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte over het vervolg.

Planning
Parolo volgers ontvangen binnenkort de uitnodiging voor een evaluatie van het participatieproces. Het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het participatieverslag worden definitief gemaakt ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. Vervolgens zal naar verwachting in het begin van het derde kwartaal van 2023 de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. 

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl o.v.v. Lingezicht Elst als u nog vragen heeft.