Onderzoek in het plangebied | Update bestemmingsplanprocedure

27/06/2024

Het is eind juni 2024 en hoogste tijd voor een update over Lingezicht Elst. In dit nieuwsbericht informeren wij u over het onderzoek in het plangebied, de bestemmingsplanprocedure en het vervolg.

Onderzoek in het plangebied
Het explosieven onderzoek in het plangebied van Lingezicht Elst is nagenoeg afgerond. Een gedeelte van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) kon vanwege de veiligheid niet vervoerd worden. Op woensdag 22 mei 2024 zijn deze explosieven met een spectaculaire knal op de planlocatie tot ontploffing gebracht. De onderstaande foto’s geven een beeld van de gevonden munitie en de werkzaamheden voor het tot ontploffing brengen ervan. Bekijk ook de film van het tot ontploffing brengen.
Nu een groot deel van de planlocatie vrij is van explosieven is het archeologisch onderzoek gestart. Vanaf maandag 17 juni worden de archeologische waarden in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd en loopt zeker nog enkele maanden door.

Update bestemmingsplanprocedure
Na de goedkeuring van het ontwerpbestemmingsplan door het college van burgemeester en wethouders is op woensdag 27 december 2023 de bestemmingsplanprocedure gestart. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen op het plan ingediend, deze worden momenteel door de gemeente Overbetuwe beantwoordt. Het beantwoorden, en het eventueel aanpassen van het bestemmingsplan, neemt enige tijd in beslag. Hierdoor is er een update op de eerder afgegeven planning, deze bleek niet langer haalbaar.

Het vervolg
Als de bestemmingsplanprocedure volgens plan verloopt, wordt het bestemmingsplan in oktober 2024 door de gemeenteraad vastgesteld en eind 2024 onherroepelijk. De start verkoop van de eerste woningen zal in dat geval het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de start verkoop wordt dat via de nieuwsbrieven bekend gemaakt. Als de verkoop succesvol verloopt, start de bouw medio 2025. Bekijk hier de beoogde planning van juni 2024.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl o.v.v. Lingezicht Elst als u nog vragen heeft.