Lingezicht Elst

Tweede sessie met de participatiegroep

Op dinsdagavond 13 december 2022 vond de tweede gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst plaats. In deze bijeenkomst kwam een groep van circa 25 betrokkenen, omwonenden en afgevaardigden van gemeente Overbetuwe, bijeen. Aan de hand van modellen voor het westelijk, midden en oostelijk deel zijn door stedenbouwkundig bureau, Buro Hofsteden, aanpassingen ten opzichte van de eerste gebiedstafelsessie gepresenteerd. De […]

Lees meer

Verslag van de eerste gebiedstafelsessie

Op dinsdagavond 15 november 2022 zijn de participatiebijeenkomsten gestart met de eerste gebiedstafelsessie voor Lingezicht Elst. Een groep van circa 30 betrokkenen, omwonenden en afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, Foreest Groen Consult (adviseur flora en fauna), verkeersdeskundig bureau Goudappel, woningcorporatie Vivare en gemeente Overbetuwe, kwam bijeen om mee te praten en te denken over de invulling van […]

Lees meer

Participatieplan op parolo gedeeld

Op dinsdag 8 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe ingestemd met het participatieplan van Lingezicht Elst. Het participatieplan is diezelfde dag nog op het parolo platform gepubliceerd. Via parolo worden de documenten van Lingezicht Elst online met de geïnteresseerden gedeeld. In het platform worden betrokkenen gedurende het participatietraject voorzien van belangrijke […]

Lees meer

Beeldverslag gebiedswandeling gepubliceerd

Het participatieproces van Lingezicht Elst is nog in volle gang. Samen met de gemeente Overbetuwe wordt er gewerkt aan het finaliseren van het participatieplan. Daarna kunnen wij daadwerkelijk van start gaan met de gebiedstafelsessies. Inmiddels is het beeldverslag van de gebiedswandeling van Lingezicht Elst afgerond en vanaf vandaag is dit verslag op het parolo informatieplatform te vinden. Via dit platform worden […]

Lees meer

Stand van zaken van het participatietraject

Met de zomervakantie in zicht is het tijd voor een update over het praticipatietraject van nieuwbouwproject Lingezicht Elst. Na de informatiebijeenkomst van 17 maart zijn er, als onderdeel van het participatietraject, gesprekken met omwonenden gevoerd om kennis te maken en de eerste reacties op te halen. Er was veel animo voor deze gesprekken. Hierdoor heeft het […]

Lees meer

Q&A informatiebijeenkomst 17 maart 2022 gepubliceerd

Op 17 maart jl. vond de eerste informatieavond voor de woningbouwontwikkeling Lingezicht Elst plaats. Jansen Bouwontwikkeling BV uit Wijchen (initiatiefnemer/ eigenaar van het plangebied) heeft samen met Buro Hofsteden bv (Hans Hofstede) en Dutchplanners (Elin Thomassen en Nick van Wanrooij) een eerste presentatie gegeven over de beoogde nieuwbouwontwikkeling. De presentatie is via deze link te […]

Lees meer

Participatietraject

Voor direct omwonenden en belanghebbenden van Lingezicht Elst is op 17 maart jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd om te informeren over het plan, de planning en eerste informatie op te halen. De avond is georganiseerd door Jansen Bouwontwikkeling, initiatiefnemer en ontwikkelaar. Er waren circa 120 omwonenden en belanghebbenden aanwezig. Na een voorstelronde is de opzet voor het plangebied Lingezicht Elst gepresenteerd door stedenbouwkundig bureau Buro […]

Lees meer