Lingezicht Elst

Beeldverslag gebiedswandeling gepubliceerd

Het participatieproces van Lingezicht Elst is nog in volle gang. Samen met de gemeente Overbetuwe wordt er gewerkt aan het finaliseren van het participatieplan. Daarna kunnen wij daadwerkelijk van start gaan met de gebiedstafelsessies. Inmiddels is het beeldverslag van de gebiedswandeling van Lingezicht Elst afgerond en vanaf vandaag is dit verslag op het parolo informatieplatform te vinden. Via dit platform worden […]

Lees meer

Stand van zaken van het participatietraject

Met de zomervakantie in zicht is het tijd voor een update over het praticipatietraject van nieuwbouwproject Lingezicht Elst. Na de informatiebijeenkomst van 17 maart zijn er, als onderdeel van het participatietraject, gesprekken met omwonenden gevoerd om kennis te maken en de eerste reacties op te halen. Er was veel animo voor deze gesprekken. Hierdoor heeft het […]

Lees meer

Q&A informatiebijeenkomst 17 maart 2022 gepubliceerd

Op 17 maart jl. vond de eerste informatieavond voor de woningbouwontwikkeling Lingezicht Elst plaats. Jansen Bouwontwikkeling BV uit Wijchen (initiatiefnemer/ eigenaar van het plangebied) heeft samen met Buro Hofsteden bv (Hans Hofstede) en Dutchplanners (Elin Thomassen en Nick van Wanrooij) een eerste presentatie gegeven over de beoogde nieuwbouwontwikkeling. De presentatie is via deze link te […]

Lees meer

Participatietraject

Voor direct omwonenden en belanghebbenden van Lingezicht Elst is op 17 maart jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd om te informeren over het plan, de planning en eerste informatie op te halen. De avond is georganiseerd door Jansen Bouwontwikkeling, initiatiefnemer en ontwikkelaar. Er waren circa 120 omwonenden en belanghebbenden aanwezig. Na een voorstelronde is de opzet voor het plangebied Lingezicht Elst gepresenteerd door stedenbouwkundig bureau Buro […]

Lees meer