Verslag tweede gebiedstafelsessie

30/01/2023

Vandaag is het verslag van de tweede gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst gepubliceerd. De tweede gebiedstafelsessie vond op dinsdagavond 13 december 2022 plaats. In deze bijeenkomst kwam de participatiegroep samen om van gedachten te wisselen over het stedenbouwkundig plan. De projectleider en communicatiemedewerker van de gemeente Overbetuwe waren hierbij ook aanwezig. Stedenbouwkundig bureau, Buro Hofsteden, presenteerde modellen voor de invulling van het westelijk, midden en oostelijk deel. Het verslag van deze bijeenkomst is nu op Parolo terug te vinden, het projectnummer is 26802.

Op dit moment wordt de geleverde feedback verwerkt. Op woensdag 15 februari 2023 vindt de derde gebiedstafelsessie plaats. Tijdens deze derde participatiebijeenkomst staan wederom de invulling van het stedenbouwkundig plan en verkeer centraal. De presentatie en het verslag worden na de sessie weer op Parolo gedeeld.

Nadat het participatietraject is afgerond, wordt het stedenbouwkundig plan gefinaliseerd. Via de informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden informeren wij u over het resultaat van het participatieproces en presenteren wij het stedenbouwkundig plan. De uitnodiging hiervoor volgt via de nieuwsbrief.
Als het participatieproces doorlopen is, wordt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt en worden de verdere voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure gestart. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is ongeveer één jaar. In de prioritering van de gemeente Overbetuwe, d.d. okt 2021, is vastgesteld dat de bouw van fase 1 binnen drie jaar van start moet gaan. De bouwtijd van de nieuwbouwwoningen is ruim één jaar.

Wilt u graag volledig betrokken blijven en heeft u nog geen Parolo account? U kunt een account aanmaken om de ontwikkelingen van Lingezicht Elst te volgen en op stukken te reageren. De projectomgeving is toegankelijk door een ‘Planvolger’ account aan te maken op www.parolo.nl. Het projectnummer is 26802.

Heeft u nog aanvullende vragen of lukt het installeren van Parolo niet? Mail gerust naar interesse@jansenbouwontwikkeling.nl, onder vermelding van Lingezicht Elst, als u vragen heeft over het nieuwbouwproject.