Tweede sessie met de participatiegroep

23/12/2022

Op dinsdagavond 13 december 2022 vond de tweede gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst plaats. In deze bijeenkomst kwam een groep van circa 25 betrokkenen, omwonenden en afgevaardigden van gemeente Overbetuwe, bijeen. Aan de hand van modellen voor het westelijk, midden en oostelijk deel zijn door stedenbouwkundig bureau, Buro Hofsteden, aanpassingen ten opzichte van de eerste gebiedstafelsessie gepresenteerd. De presentatie van deze bijeenkomst is woensdag 15 december jl. op Parolo* gedeeld. Het verslag van de participatiebijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Het was wederom een waardevolle bijeenkomst. Wij bedanken de participanten voor de geleverde input. De komende tijd gaan wij met de geleverde feedback aan de slag. Tijdens de participatiebijeenkomst bleek dat er vervolgoverleg nodig is over de invulling van het stedenbouwkundig plan en over verkeer. Daarom wordt er een derde gebiedstafelsessie gepland. Deze sessie zal medio februari 2023 plaatsvinden. 

*Heeft u nog geen Parolo account en wilt u graag volledig betrokken blijven? U kunt een account aanmaken om de ontwikkelingen van Lingezicht Elst te volgen en op stukken te reageren. De projectomgeving van Lingezicht Elst is toegankelijk door een ‘Planvolger’ account aan te maken op www.parolo.nl. Het projectnummer is 26802.