Verslag van de eerste gebiedstafelsessie

05/12/2022

Op dinsdagavond 15 november 2022 zijn de participatiebijeenkomsten gestart met de eerste gebiedstafelsessie voor Lingezicht Elst. Een groep van circa 30 betrokkenen, omwonenden en afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, Foreest Groen Consult (adviseur flora en fauna), verkeersdeskundig bureau Goudappel, woningcorporatie Vivare en gemeente Overbetuwe, kwam bijeen om mee te praten en te denken over de invulling van het stedenbouwkundig plan en belangrijke thema’s:
– Woningbouwprogramma
– Stedenbouw
– Verkeer
– Landschap
In de eerste bijeenkomst zijn er zorgen geuit, zinvolle discussies gevoerd en verschillende ideeën en suggesties aangedragen over met name de verkeersafwikkeling en de gestapelde bouw. De agenda, presentatie en het verslag van de eerste gebiedstafelsessie vindt u op www.parolo.nl terug. U kunt er een ‘Planvolger’ account aanmaken. Het projectnummer is 26802.

De tweede gebiedstafelsessie vindt dinsdag 13 december a.s. plaats. Dan praten wij verder over de voor de omwonenden belangrijkste onderwerpen.