Onderzoeken in het plangebied

31/01/2023

Eind februari en begin maart 2023 vindt er detectieonderzoek naar niet gesprongen explosieven in het plangebied plaats. Het detectieonderzoek heeft puur het doel om de aanwezigheid van een vermoedelijke Ontplofbare Oorlogsresten (OO) vast te stellen. Mocht er iets worden aangetroffen, dan zal er nog niets tot ontploffing worden gebracht. De vervolgstap in het proces is de verdachte objecten vervolgens veilig en doelmatig te benaderen, zodat ze ge├»dentificeerd en, indien nodig, veiliggesteld kunnen worden. Het kan zijn dat u hierdoor meer activiteiten dan normaal in het gebied zult waarnemen. Via de nieuwsbrieven houden wij u over de werkzaamheden op de hoogte. Naast het detectieonderzoek wordt er de komende maanden ook een aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd.