Derde gebiedstafelsessie

17/03/2023

Op woensdagavond 15 februari 2023 vond de derde gebiedstafelsessie van Lingezicht Elst plaats. Voor de derde keer kwam de participatiegroep van omwonenden bijeen om mee te praten en te denken over de invulling van het stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst. Dit keer waren afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare en gemeente Overbetuwe aanwezig. Ook wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder was van de partij.
Na een korte terugblik en de toelichting op het doel van de avond door Maarten Bosman (Dutchplanners), presenteerde Hans Hofman (stedenbouwkundig bureau Buro Hofsteden), modellen, dwarsprofielen en referentiebeelden voor het westelijk, midden en oostelijk deel van het plangebied. Joost Verhoeven (verkeersdeskundig bureau Goudappel) gaf vervolgens een toelichting op de verkeerssituatie. Na de pauze zijn vragen beantwoord en de modellen per deelgebied besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een vooruitblik naar het vervolgtraject. 
De uitkomst van deze derde bijeenkomst is dat er, ter afsluiting van het participatietraject, nog vervolgoverleg zal plaatsvinden, onder meer met afgevaardigden van het oostelijke deel om de getoonde modellen met behulp van 3D-beelden nader toe te lichten en verder te bespreken. Daarmee zijn de gebiedstafelsessies afgerond. Wij bedanken de participanten hartelijk voor de gegeven input en de feedback op het stedenbouwkundig plan.

Parolo voor meer informatie
De presentatie van de derde gebiedstafelsessie is donderdag 16 februari 2023 op Parolo gedeeld. Op maandag 13 maart jl. is daar ook het verslag van de bijeenkomst gepubliceerd. Wilt u graag volledig betrokken blijven en heeft u nog geen Parolo account? U kunt een account aanmaken om de ontwikkelingen van Lingezicht Elst te volgen en op stukken te reageren. De projectomgeving is toegankelijk door een ‘Planvolger’ account aan te maken op www.parolo.nl. Het projectnummer is 26802.

Hoe nu verder?
Na het vervolgoverleg worden de uitkomsten van het participatietraject verwerkt in het participatieverslag. Daarmee wordt het participatietraject afgerond en het stedenbouwkundig plan gefinaliseerd. In een algemene informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden, die naar verwachting in mei 2023 zal plaatsvinden, informeren wij u over het resultaat van het participatieproces. Wij presenteren u dan het stedenbouwkundig plan, dat de onderlegger is voor het op te stellen bestemmingsplan. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is ongeveer één jaar. De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst volgt via de nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen of lukt het installeren van Parolo niet? Mail dan gerust naar interesse@jansenbouwontwikkeling.nl, onder vermelding van Lingezicht Elst.