Stand van zaken van het participatietraject

21/07/2022

Met de zomervakantie in zicht is het tijd voor een update over het praticipatietraject van nieuwbouwproject Lingezicht Elst. Na de informatiebijeenkomst van 17 maart zijn er, als onderdeel van het participatietraject, gesprekken met omwonenden gevoerd om kennis te maken en de eerste reacties op te halen. Er was veel animo voor deze gesprekken. Hierdoor heeft het vervolg wat extra tijd in beslag genomen.

Kennismakingsgesprekken
In de kennismakingsgesprekken zijn belangrijke thema’s naar voren gekomen. Een aantal veelgenoemde punten op een rij:
– De toenemende verkeersdrukte.
– Het volume (de ruimtelijke kenmerken) van de beoogde appartementencomplexen.
– De aansluiting van het plan op de bestaande bebouwing van Elst.
– Het in stand houden van de recreatieve waarde van het gebied. 
– De rol van de gemeente tijdens dit proces. 
Aan deze onderwerpen zal in het vervolg van het participatietraject extra aandacht worden besteed. Het verslag van de kennismakingsgesprekken en een afgeleide presentatie daarvan is te vinden op het parolo informatieplatform. Hieronder vindt u de instructie voor de toegang tot dit platform.  

Parolo informatieplatform
Via het parolo platform worden de documenten van Lingezicht Elst online met de geïnteresseerden gedeeld. Binnen het platform worden betrokkenen tijdens het participatietraject voorzien van belangrijke stukken, zoals presentaties van informatiebijeenkomsten, verslagen van kennismakingsgesprekken en resultaten van gebiedstafelsessies. U kunt een gratis account aanmaken om de ontwikkelingen te volgen en anoniem op stukken te reageren. De projectomgeving van Lingezicht Elst is toegankelijk door een ‘Planvolger’ account aan te maken op www.parolo.nl. Het projectnummer is 26802.

Participatieplan
Het participatieplan is in de maak en in de fase van afronding. Het wordt zorgvuldig met de gemeente Overbetuwe afgestemd. Ook dit document wordt na instemming van de gemeeente via parolo gedeeld.

Gezamenlijke gebiedswandeling
De kennismakingsronde met de betrokkenen uit de omgeving is op maandag 18 juli afgesloten met een wandeling door het plangebied van Lingezicht Elst. Tijdens de gebiedswandeling was er ruimte om kennis te maken en over en weer vragen te stellen. Het was een warme en waardevolle bijeenkomst. Samen met afgevaardigden van Jansen Bouwontwikkeling BV, Buro Hofsteden bv, Dutchplanners, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland liep een groep van ruim 20 omwonenden door het gebied. Op verschillende locaties zijn de veelgenoemde onderwerpen uit de kennismakingsgesprekken samen besproken. De wandeling werd afgesloten met een blik op het vervolg van het participatietraject. Er is behoefte aan verduidelijking over wat er van het plan vast staat en wat nog niet. Dit zal het uitgangspunt zijn van de gebiedstafelsessies in het vervolgtraject.     
 
Vervolg participatietraject
Het participatietraject zal na de zomervakantie starten met gebiedstafelsessies. Tijdens deze sessies worden de belangrijke thema’s in de participatiegroep besproken. De verwachting is nu dat het participatietraject in het vierde kwartaal van 2022 zal worden afgerond. Hierna volgt de informatiebijeenkomst waarin wij het resultaat van het proces en het stedenbouwkundig plan presenteren. Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrieven? Dan ontvangt u hiervoor te zijner tijd de uitnodiging. Het definitieve stedenbouwkundig plan is de basis voor het opstellen en het in procedure brengen van het bestemmingsplan.