Beeldverslag gebiedswandeling gepubliceerd

13/09/2022

Het participatieproces van Lingezicht Elst is nog in volle gang. Samen met de gemeente Overbetuwe wordt er gewerkt aan het finaliseren van het participatieplan. Daarna kunnen wij daadwerkelijk van start gaan met de gebiedstafelsessies. Inmiddels is het beeldverslag van de gebiedswandeling van Lingezicht Elst afgerond en vanaf vandaag is dit verslag op het parolo informatieplatform te vinden. Via dit platform worden de documenten van Lingezicht Elst met geïnteresseerden gedeeld. Binnen het platform worden betrokkenen tijdens het participatietraject voorzien van belangrijke stukken, zoals presentaties van informatiebijeenkomsten, verslagen van kennismakingsgesprekken en resultaten van gebiedstafelsessies. U kunt een gratis account aanmaken om de ontwikkelingen te volgen en anoniem op stukken te reageren. De projectomgeving van Lingezicht Elst is toegankelijk door een ‘Planvolger’ account aan te maken op www.parolo.nl. Het projectnummer is 26802.