Participatietraject

01/04/2022

Voor direct omwonenden en belanghebbenden van Lingezicht Elst is op 17 maart jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd om te informeren over het plan, de planning en eerste informatie op te halen. De avond is georganiseerd door Jansen Bouwontwikkeling, initiatiefnemer en ontwikkelaar. Er waren circa 120 omwonenden en belanghebbenden aanwezig. Na een voorstelronde is de opzet voor het plangebied Lingezicht Elst gepresenteerd door stedenbouwkundig bureau Buro Hofsteden. Daarnaast is aangegeven hoe wij verwachten dat het participatietraject doorlopen zal worden. Bekijk de presentatie via deze link.

Gedurende de bijeenkomst is onder meer aandacht gevraagd voor 4 belangrijke thema’s: de verkeersontsluiting van het gebied, overlast van wegverkeersgeluid, toekomstig gebruik van wandelpaden/ schouwstroken van het Waterschap en de hoogte van de twee appartementengebouwen. Ook zijn er vragen gesteld over de vorm van het participatietraject.

Participatietraject
Wij zijn op dit moment samen met de gemeente Overbetuwe en Dutchplanners het participatieplan nader aan het invullen. De gemeente kent verschillende niveaus van participatie. In het participatieplan wordt benoemd welk participatieniveau per thema gehanteerd zal worden. Daarbij gebruiken wij ook de input van de te voeren gesprekken met omwonenden. 

Allereerst toetsen wij de verwachtingen over het participatieplan/ participatietraject tijdens de gesprekken met omwonenden en belanghebbenden. De resultaten en het participatieplan worden zo spoedig mogelijk gedeeld.
Daarna volgt de inhoudelijke uitwerking van de stedenbouwkundige visie. De vraag is natuurlijk hoe uw wensen zich verhouden tot de vastgestelde stedenbouwkundige kaders. Dit wordt verder besproken in een participatiegroep die als klankbord fungeert. De gedachte is om het participatietraject medio derde kwartaal van 2022 af te ronden. 
Tot slot volgt een informatiebijeenkomst waarin wij het resultaat van het proces en het stedenbouwkundig plan presenteren. Het definitief stedenbouwkundig plan is de basis voor het opstellen en het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Meld u aan! 
In uw Lingezicht Elst account vindt u tot 11 april 2022 een vragenlijst waarmee u als direct omwonende of belanghebbende een gesprek kunt aanvragen om ons uw idee├źn en suggesties voor Lingezicht Elst mee te geven. In hetzelfde account vindt u tot 22 april 2022 ook een vragenlijst waarmee u zich kunt aanmelden voor de te vormen participatiegroep. Heeft u nog geen account? Dan kunt u via deze link een account aanmaken.

Vragen?
Neem bij vragen gerust contact met ons op via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl, onder vermelding van Lingezicht Elst.

Getoonde afbeelding: Visie stedenbouwkundig plan